Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 243 914

U utorak, 05.03.2024. godine u 19 časova u Dvorcu Petrovića biće upriličeno svečano otvaranje izložbe islandskog umjetnika Erróa. Na otvaranju će govoriti direktor MSUCG dr Vladislav Šćepanović i kustoskinje izložbe mr Maša Vlaović i Danielle Kvaran.

“Medijska virtualizacija stvarnosti i digitalizacija života u globalnom društvu izmijenile su epistemiološki vidik čovjeka, lišavajući ga subjektivnosti, tj. identiteta, a usmjeravajući ga sve više ka programiranim dužnostima i obavezama koje su proistekle iz kulture kapitala. Erróovo stvaralaštvo usmjerno je ka tome da se izgradi novo, bolje društvo, u kome će umjetnost imati važnu korektivnu društvenu ulogu”, zapisala je Vlaović u tekstu kataloga koji prati izložbu.

Vlaović ističe da je Erró jedan od najpoznatijih islandskih umjetnika koji je svojim predanim radom i angažovanim pristupom zavrijedio značajno mjesto i na svjetskoj umjetničkoj sceni.

“Njegova umjetnost predstavlja vrstu društvenog aktivizma koji se suprotstavlja i kritikuje globalni kapitalizam u kome umjetnik uzima poziciju posmatrača i kritičara društvenih kretanja, suočavajući se sa izazovima konstantnog preispitivanja različitih fenomena. Angažovani je stvaralac koji u socijalnom i umjetničkom smislu reaguje i bori se protiv otuđenog svijeta i potrošačkog društva, ističući prvenstveno estetske, humane i etičke vrijednosti.”

Organizovana u hronološko-tematskom okviru, ova izložba obuhvata Erróovu umjetničku karijeru od pedesetih godina pa sve do njegovih novijih radova. Izložba nastoji da pokaže kako se Erróov fond izvora vremenom bogatio i obnavljao kako bi pokrio sve moguće oblasti, od umjetnosti i bioskopa do stripova, nauke i tehnologije, istorije i politike, reklame i propagande ili erotike, kazala je u kustoskinja izložbe Danielle Kvaran.

Kvaran ističe i da Erró crpi inspiraciju iz globalizovanog svijeta i kontinuiranog protoka slika i informacija. 

“Kao rodonačelnik slikanog kolaža, odnosno prakse slikanja zasnovane na pripremnim montažama gotovih slika, razvio je bujnu sagu o potrošačkom društvu i svjetskoj politici, često sa kritičkom ili satiričnom namjerom. Slobodnim kombinacijama i kontrastima slika iz različitih štampanih izvora i mjesta, stvorio je bogat, složen i često uznemirujući opus, koji razbija otvorene kulturne stereotipe i hijerarhije, spaja prošlost i sadašnjost, fikciju i stvarnost. Dovodeći umjetnost kolaža do krajnosti, njegove originalne kompozicije artikulišu tok moćnih vizuelnih narativa koji su obuhvatali „svjetsku scenu“ mnogo prije stvaranja interneta, koji je omogućio da globalizacija postane centralna tema.”

Izložba je nastala u saradnji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore i Muzeja umjetnosti iz Rejkjavika. Postavka hronološki prati faze Erróovog rada i njegovu karijeru, koju je u velikoj mjeri obilježila umjetnikova donacija 4500 radova gradu Rejkjaviku. Na osnovu te donacije formiran je znatan dio kolekcije Muzeja umjetnosti u Rejkjaviku.

Postavka izložbe biće realizovana u Dvorcu Petrovića i Perjaničkom domu MSUCG, a otvorena je za javnost do 06.05.2024. godine.