Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 243 914

utorak, 26.03. u Galeriji MSUCG u 19 časova biće upriličeno svečano otvaranje izložbe Slobodana Boba Slovinića, iz ciklusne cjeline “Bijeli dol”.

Na otvaranju će govoriti muzejska savjetnica MSUCG Marina Čelebić i umjetnik Slobodan Bobo Slovinić.

“Izložbom kojom se prezentuje jedan dio bogatog opusa Slobodana Slovinića želi se nanovo ukazati na jednu od najeminentnijih ličnosti crnogorske kulturne scene, čije je likovno djelo u potpunosti ostvarilo i potvrdilo svoju umjetničku vrijednost”, zapisala je Čelebić u tekstu koji prati katalog izložbe.

Čelebić ističe i da Slovinić pokazuje snažno slikarstvo osjećanja i autentičnu likovnu ekspresiju pripovijedajući svoje intimne doživljaje različitim simbolima umjetničkog izraza.

“Izmaštane biološke sekvence zavičaja, potaknute snažnim emocijama autora, pružaju jedinstveno vizuelno i sentimentalno iskustvo svakom posmatraču, još jednom nas podsjećajući na izuzetnost predanog i marljivog rada čiji rezultati nadilaze okvire vremena.”

Na izložbi će biti prikazan ciklus “Bijelo dol” koji je nastao 2023. godine, a koji broji 53 rada realizovanih tehnikom akvarela, gvaša i ulja.

Slovinić je rođen 1943. godine u Budvi. Diplomirao je na Akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu, na odsjeku unutrašnje arhitekture. Bio je na studijskim putovanjima u Grčkoj, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Iraku, SSSR-u i Španiji. Do sada je imao preko 50 samostalnih i više od 350 grupnih i kolektivnih izložbi u našoj zemlji i inostranstvu. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja među kojima su: Nagrada oslobođenja Titograda za slikarstvo (1977); Prva nagrada Zimskog salona ‒ Herceg Novi (1980); Nagrada za slikarstvo grada Breseja ‒ Francuska (1983); Nagrada Fonda „Moša Pijade“, na XVIII Likovnom salonu „13. novembar“ ‒ Cetinje (1984); Prva nagrada Likovnog salona „13. novembar“ ‒ Cetinje (1987); Počasna nagrada za slikarstvo, Savez francuskih umjetnika ‒ Pariz (1988); Nagrada za slikarstvo „Le Franc Bourgeois“ ‒ Bresej (1989); Novembarska nagrada za slikarstvo ‒ Budva (1990); Trinaestojulska nagrada (1990); Plaketa „Beli anđeo“ za slikarstvo ‒ Prijepolje (1995). Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za grafički dizajn, nacrte spomenika i likovne kreacije.

Istaknuti je kulturni stvaralac Crne Gore od 2010. godine. Član je ULUCG-a i ULUPUCG-a od 1968. godine. Izabran je za sekretara Odbora za likovne umjetnosti CANU od 1978. Godine. Postao je član „Maison des Artistes“ 1983. godine u Parizu. Jedan je od osnivača i član Crnogorske panevropske unije.

Izložba će biti otvorena za javnost do 16. aprila. 2024. godine.