Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 225 043

Egzistencijalna pitanja u savremenoj skulptorskoj praksi

Izložba: Egzistencijalna pitanja u savremenoj skulptorskoj praksi

Galerija: Perjanički dom

Trajanje: 6. – 27. februar 2024.

Sinoć je u Perjaničkom domu MSUCG otvorena izložba “Egzistencijalna pitanja u savremenoj skulptorskoj praksi”, koja predstavlja izbor iz Zbirke savremene sculpture Galerije savremene likovne umetnosti Niš.

Na otvaranju su govorile Maja Dedić, kustoskinja MSUCG i Emilija Bilić, direktorica JU GSLU Niš.

Svojom koncepcijom izložba nudi jedan od mogućih presjeka razvoja novije skulptorske prakse likovne scene Srbije u proteklih 25 godina.

Na izložbi je prezentovano deset radova, koji predstavljaju pojedinačne umjetničke ideje stvaralaca različitih kreativnih iskaza i umjetničkih senzibiliteta, koji insistiraju na slobodnom, individualnom i originalnom odnosu prema savremenim skulptorskim zbivanjima, kazala je Dedić u svom obraćanju.

“Ideja je da se pri odabiru umjetnika identifikuju, opišu i objasne markantne skupltorske pojave i da se na adekvatan način prikažu kretanja u okviru savremenog skulptorskog izražavanja. Selekcija radova usmjerena je na teme i narative koji se kreću u domenu univerzalnih tema današnjice koje nas dotiču”.

Emilija Bilić istakla je da je ova izložba rezultat višegodišnje saradnje dvije institucije, koja je započeta još 2018. godine, te da su ovakvi projekti znak prepoznavanja među umjetnicima i da donose mogućnosti za razmjenu iskustava, stručnih poređenja i paralele.

Na izložbi su zastupljeni radovi Zlatka Glamočaka, Mrđana Bajića, Rajka Popivode, Zdravka Joksimovića, Gabriela Glida, Dragana Jelenkovića, Radoša Antonijevića, Marka Crnobrnje, Mirka Marića i Rada Mutapovića.

Zastupljeni umjetnici su izuzetno značajni akteri recentne skulptorske prakse, imaju razvijene opuse i bogatu izložbenu aktivnost na nacionalnoj i međunarodnoj sceni.

Izložba je otvorena za javnost do 27. februara.