Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 243 914

Ana Simona Zelenović je istoričarka umjetnosti i kustoskinja iz Beograda, Srbija. Godine 2021. imenovana je za umjetničkog direktora i glavne kustoskinje Galerije Novembar, Beograd.

Zelenović je diplomirala (2015) i magistrirala (2017) istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirala (2019) rodne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je doktorant na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odsijeku istorija umjetnosti. Njena teza istražuje istoriju feminističkog performansa u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji. Dopunjujući svoje interesovanje i istraživanje konstruktivističkih pristupa razumevanju rodnog identiteta, seksualne orijentacije i seksualnosti, istovremeno studira konstruktivističku psihoterapiju u PLK Centru (PLK je akronim za psihologiju ličnih konstrukata), Beograd.

U svojoj praksi ona koristi intersekcionalni feministički pristup da istražuje, analizira i kurira umjetnost, fokusirajući se na feminističku i kvir estetiku i kulturu. U saradnji sa raznim feminističkim organizacijama ona kurira izložbe koje istražuju i koncentrišu se na položaj i reprezentaciju žena, roda i seksualnosti.

Ona je suosnivač SELFI magazina, godišnjeg štampanog časopisa posvećenog umjetnicima i kontributor za Numéro Berlin.