Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 243 914

Muzej savremene umjetnosti Crne Gore

Javna institucija Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, je muzej specijalizovanog tipa koji vrši poslove matične muzejske djelatnosti u oblasti savremene umjetnosti Crne Gore.

MSUCG funkcioniše kao kompleksna i dinamična institucija koja, osim što ima za cilj da sakuplja, čuva, proučava i promoviše savremeno umjetničko stvaralaštvo kroz izlagačku djelatnost, naučne i stručne publikacije, edukativne programe i radionice, aktivno sarađuje sa srodnim institucijama kulture i umjetnicima iz zemlje i inostranstva. Dokumentacioni centar MSUCG ima zadatak da prati, dokumentuje, čuva i proučava savremene umjetničke prakse, pojave i tokove, dok je Odjeljenje za zaštitu muzejskog materijala zaduženo za stručna mišljenja, konzervaciju i restauraciju djela savremene umjetnosti na teritoriji Crne Gore.

Dvorac Petrovića MSUCG

Osnivanje

MSUCG osnovan je 31. marta 2023. godine, Odlukom Vlade Crne Gore da transformiše JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore koja je bila jedna je od najvažnijih nacionalnih institucija kulture i predstavljala važan segment umjetničkog i kulturnog života Podgorice i Crne Gore. Centar je osnovan 4. aprila 1995. godine, integrisanjem dvije kulturne institucije: Republičkog kulturnog centra i Galerije nesvrstanih zemalja ”Josip Broz Tito, stoga MSUCG danas baštini vrlo vrijedan i izuzetno raznovrstan umjetnički fond iz nekadašnje Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja, jedinstven na prostoru Jugoistočne Evrope, kao i bogatu zbirku Centra crnogorskih i regionalnih umjetnika moderne i savremene umjetnosti.

Muzej je trenutno ima 4 izlagačka prostora i to Dvorac Petrovića, Perjanički dom, galeriju Botanička bašta i Galeriju Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore. MSUCG je organizator i izvršni producent učešća Crne Gore na prestižnoj smotri savremene umjetnosti – Bijenale umjetnosti u Veneciji. Kompleksni muzejski procesi, kao i specifičnost izraza savremene umjetnosti zahtjevaju posebne uslove i prostor koji trenutni kapaciteti MSUCG ne zadovoljavaju. Stoga, jedna od prioritetnih misija MSUCG, u saradnji sa Vladom Crne Gore i Ministarstvom kulture i medija je izgradnja nove zgrade Muzeja na prostoru nekadašnje Kasarne Morača, koja bi i sama trebalo da bude remek djeo savremene arhitekture Crne Gore.

Stručna djelatnost Muzeja ostvaruje se kroz:

  • Odjeljenje umjetničkih zbirki
  • Eksperimentalno odjeljenje
  • Odjeljenje za dizajn, produkciju i odnose sa javnošću
  • Odjeljenje za edukaciju
  • Odjeljenje za muzejsku dokumentaciju
  • Odjeljenje za zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije