Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 225 043

Na Konkurs za idejno rješenje vizuelnog identiteta JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore pristiglo je 38 radova, od kojih su 35 uzeta u razmatranje. Na osnovu dostavljene informacije od strane osobe ovlašćene za obradu prijava, a na osnovu tačke 6.2. predmetnog konkursa, Komisija konstatuje da konkursni elaborati evidentirani pod brojem: 35 – šifra PVN88888; 36 – šifra VVm3N284 i 37 – šifra A384v23S – ne mogu biti uzeti u razmatranje, jer su neblagovremeno prispjeli.

Nakon tehničke obrade prijava, Komisija u sastavu: prof. mr Ana Matić (predsjednica), prof. mr Boštjan Kenda (član), prof. mr Rastko Ćirić (član), doc. dr um. Zdravko Delibašić (član) i prof. dr um. Vladislav Šćepanović (član), sprovela je konkursnu proceduru žiriranja iz nekoliko faza. Na osnovu utvrđenih kriterijuma izvršeno je individulano i zbirno bodovanje razmatranih elaborata, usmena analiza šire i uže selekcije radova, kao i radova koji su ušli u najužu selekciju za nagradu.

Shodno pravilima propisanim u Konkursu, članovi Komisije donose Odluku da se dodijele sve tri nagrade za idejno rješenje vizuelnog identiteta JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore:

I nagrada u iznosu od 10.000 EUR – rad pod šifrom M64A8W7 / 87,2 boda,
II nagrada u iznosu od 3.000 EUR – rad pod šifrom A19m21E3 / 77 bodova,
III nagrada u iznosu od 2.000 EUR – rad pod šifrom D2m8P677, 71,4 boda

Komisija jednoglasno konstatuje da predlog prvonagrađenog rješenja pod rednim brojem evidencije 31 – šifra M64A8W7, autor Vladimir Kovač, zadovoljava sve predložene kriterijume, i da adekvatno prezentira ciljeve i djelatnost MSU CG. Komisija je prepoznala više simboličkih i asocijativnih vrijednosti uklopljenih u jedinstvenu vizuelnu cjelinu. Znak ima upečatljiv grafički izraz – kvadrat, koji je odozgo snažno osvijetljen, ujedno spaja reljef i paradoksalnu sjenku kruga. Time se stvara utisak prostornosti, te akcentuje prostor nepredvidljivih i neočekivanih situacija koje su svojstvene polju umjetnosti, kreativnosti i komunikacije. Nagrađeno rješenje omogućava široku primjenu te se lako može prilagoditi različitim vrstama aplikacija, čak i onima koje nisu previđene Konkursom.

Komisija takođe konstatuje da drugonagrađeni rad pod rednim brojem evidencije 01 – šifra A19m21E3, autor Amer Mržljak, kao i trećenagrađeni rad pod rednim brojem evidencije 10 – šifra D2m8P677, autor Mirel Hadžijusufović, zadovoljavaju predložene kriterijume. Oba vizuelna identiteta, kroz dva različita vizuelna pristupa, imaju polazište u inicijalu “M”, odnosno akronimu MSU, i stvaraju komunikacijsku vrijednost. Komisija je procijenila da je njihov potencijal manji u odnosu na prvonagrađenog, što je potvrdilo i bodovanje po unaprijed utvrđenim kriterijumima.

U skladu sa ovom Odlukom, Komisija predlaže raspisivaču MSU CG da u narednom periodu, sa nagrađenim autorima dogovori sve neophodne elemente za izradu knjige grafičkih standarda, propisane pod tačkom 3., i sprovede procedure propisane pod tačkama 5.4. i 5.5. Konkursa.

Podgorica, 10.11.2023.