Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 243 914

Retrospektivna izložba Branislava Bana Sekulića biće svečano otvorena u četvrtak, 21.12.2023. godine u Dvorcu Petrovića.

Izložba obuhvata preko 50 recentnih radova, koji predstavljaju zaokruženu misaonu cjelinu njegovog višedecenijskog stvaralačkog opusa. Radovi su realizovani u medijima – slika i

crtež, u tehnikama -ulje na platnu i lesonitu, gvaš i kolaž na papiru i u kombinovanoj tehnici. 

Izložba hronološki prati određene problemsko – tematske segmente koji su obilježili njegovo stvaralaštvo. Kroz postavku možemo pratiti njegov razvojni put, još od najranijih radova nastalih na beogradskoj akademiji likovnih umjetnosti, pa sve do danas, pri čemu je autorov izbor motivskih sadržaja veoma, raznolik, spontan i obogaćen ličnim detaljima. U prepletu različitih tematskih istraživanja koja su podstaknuta kako spoljašnjiim, tako i ličnim dešavanjima, Bane na krajnje autentičan način dolazi do zanimljivih likovnih rješenja. 

“Njegov opus je kompleksan zbog neiscrpne imaginacije koju posjeduje, gradeći umjetničke svjetove sa raznorodnim sadržajima. On je svoje cjelokupno stvaralaštvo zasnovao na iznalaženju suptilnih razlika i velikih sličnosti između viđenog i doživljenog, običnog i svakodnevnog u funkciji umjetničkog preobražaja. Način na koji je on svoje utiske i misli uspio da vizualizuje, kretali su se od hiperealističkog manira, sa originalnom analizom potrošačkog društva u početnoj fazi stvaralaštva, preko koloritno toplo razrađenih enterijera i eksterijera na kojima se javlja antička plastika tokom 80-tih. Zatim tokom 90-tih, radi radove u duhu magijskog realizma, pa sve do apstraktnog tretmana sadržaja od 2000. do 2010. i slikarskih rješenja bliskih nadrealizmu i metafizičkom slikarstvu – radovi iz ciklusa „Mediteran” od 2010, pa sve do danas”, ističe kustoskinja izložbe Maja Dedić.

Branislav Bane Sekulić rođen je 1952. godine u Prokuplju. Završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, 1978. godine, odsjek Slikarstvo, u klasi profesora Milana Kečića. Na istom fakultetu je magistrirao 1980. godine, u klasi profesora Aleksandra Lukovića. Od 1981. do 1984. godine radi kao urednik likovnog programa u Domu omladine „Budo Tomović“ u Titogradu. Pored vođenja galerije, osnovao je Školu likovnog vaspitanja u Domu omladine. Uporedo sa likovnim stvaranjem, bavio se i pedagoškim radom. Izabran je 1983. godine za asistenta na Kulturološkom fakultetu na Cetinju. Od 1989. godine radi na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, gdje i okončava profesorski angažman u zvanju redovnog profesora. U dva mandata bio je dekan na istom fakultetu, u periodu 1996–2000. godine. Sa grupom svojih kolega 1980. godine osniva neformalnu likovnu grupu „Generacija 9“. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1978. Godine. U periodu od 1995. do 2001. godine bio je potpredsjednik Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Bio je komesar crnogorske selekcije (Vojo Stanić) na međunarodnoj izložbi Bijenale u Veneciji 1997. godine. Živi i stvara u Podgorici. Njegovi radovi nalaze u brojnim muzejima i privatnim kolekcijama. Učestvovao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih značajnih nagrada.