Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 225 043

U četvrtak, 27.06. u 20 časova u Perjaničkom domu MSUCG biće održano autorsko veče pjesnikinje Tanje Bakić.

Tanja Bakić rođena je 1981. Diplomirala je na anglističkoj katedri Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odbranivši rad pod nazivom Uticaji poezije Vilijama Blejka na rok muziku Džima Morisona. Na istom fakultetu stekla je stepen magistra književnih nauka, odbranivši rad pod nazivom Traganje za onostranim u poeziji Vilijama Blejka. Autorka je većeg broja radova iz oblasti nauke o književnosti, problematike onostranog i misticizma u engleskoj poeziji, i reprezentacije decade 1960-ih u pop muzici. Kao autor, esejista, priređivač i prevodilac, do sada potpisuje petnaest knjiga.

U žanru poezije, objavila je pet zapaženih knjiga, od kojih prvu u svojoj petnaestoj godini. Svoju poeziju je čitala na većim evropskim festivalima. U aprilu 2013. rezidencijalno je boravila u Tirani, gdje je u albanskoj Akademiji umjetnosti grupa studenata glume izvela perfomans inspirisan njenom poezijom. Prevodilac je poezije Vilijama Blejka, V. B. Jejtsa, Rabindranata Tagorea, Bajrona, Endrjua.

Prvu knjigu poezije objavila je u petnaestoj godini života. Intertekst (2022) je njena poslednja poetska knjiga. Među časopisima u kojima su zastupljeni njeni stihovi, izdvajaju se: Words Without Borders, Modern Literature, Rochford Street Review, Bosphorous Review of Books, Recours au Poème, Isla Negra, Trafika Europe, Live Encounters, Poem Hunter, New Responsibility. Među brojnim antologijama u kojima su uvršteni njeni stihovi, izdvajaju se Voix de la Méditeranée (Éditions La passe du vent, 2012), World Haiku 2016 (Tokyo: World Haiku Association, 2016), Capitals (New Delhi: Bloomsbury, 2017) i Arbolarium: Antologia poetica de los cinco continentes (Bogota, 2019).

Dobitnica je nacionalne stipendije Ministarstva nauke Crne Gore za izvrsnost, te i nagrade Srednjoevropske inicijative za književnost, stipendije britanske Asocijacije za istraživanja u modernoj humanistici, rezidencije Internacionalne kuće autora u Gracu (Austrija), stipendije Foruma slovenskih kultura, Cankarjeve rezidencije u Ljubljani, Traduki rezidencija za gradove Tirana i Novo mesto, a rezidencijalno je takođe boravila i u Pragu, te i u drugim evropskim gradovima. Dva puta je po izboru međunarodnog Žirija istoričara umjetnosti bila izabrana za predstavnika Crne Gore na Bijenalu umjetnika Evrope i Mediterana (Ankora 2013. i Milano 2015). Dva puta je bila pozvana govornica na skupu o Vilijamu Blejku u galeriji Tate Britain (Tejt Britan) u Londonu.

Pjesma „Zumbul djevojka“ i „Ljuska oraha“ uvrštene su u antologiju koja je objavljena u sklopu World Expo 2020 u Dubaiju i uvrštene su u internacionalnu antologiju Svjetsko drvo poezije vodećih pjesnika iz 192 zemlje svijeta.