Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Kruševac bb, Podgorica, Crna Gora
info@msucg.me
+382 20 225 043

Uprava
MSUCG

Muzej savremene umjetnosti Crne Gore je nacionalna institucija kulture. Osnovna djelatnost Muzeja je da čuva, štiti i prezentuje umjetnička djela nastala od pedesetih godina XX vijeka do danas. Misija Muzeja je da popularizuje savremenu umjetnost u Crnoj Gori, edukuje publiku, promoviše savremene internacionalne umjetničke tokove, radi na sistematizaciji i promociji savremene crnogorske umjetničke scene u zemlji i inostranstvu.

Uprava Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore

dr Vladislav Šćepanović

Direktor Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore

mr Maša Vlaović

Pomoćnica direktora za muzejske poslove

Danica Bogojević

Pomoćnica direktora za opšte poslove